مسابقه سرعت انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری

مسابقه سرعت: انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری بانک مرکزی ساختمان انتخابات پروانه اقتصاد اقتصادی مرکزی بازار ایران

گت بلاگز اخبار بین الملل روسیه قرارداد تسلیحاتی بین عربستان و آمریکا را صرفا تبلیغاتی دانست

مدیر شرکت همکاری نظامی تکنولوژیکی روسیه با اشاره به معامله اخیر تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا، آن را صرفا یک تبلیغ عنوان کرد.

روسیه قرارداد تسلیحاتی بین عربستان و آمریکا را صرفا تبلیغاتی دانست

روسیه قرارداد تسلیحاتی بین عربستان و آمریکا را صرفا تبلیغاتی دانست

عبارات مهم : روسیه

مدیر شرکت همکاری نظامی تکنولوژیکی روسیه با اشاره به معامله اخیر تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا، آن را صرفا یک تبلیغ عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، دیمیتری شوگایو، مدیر شرکت همکاری نظامی تکنولوژی روسیه اعتقاد هست، قرارداد تسلیحاتی امضا شده است اخیر به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار بین عربستان و آمریکا صرفا یک خبر تبلیغاتی است و نه بیشتر.

روسیه قرارداد تسلیحاتی بین عربستان و آمریکا را صرفا تبلیغاتی دانست

وی ارزش و میزان معامله امضا شده است بین دو کشور را مشکوک دانست و گفت، این امر غیرممکن هست، آماده سازی معامله ای با این حجم ظرف چند روز غیرممکن است مگر اینکه این معامله در طول پنج سال گذشته آماده شده است باشد.

شوگایو افزود: اگر کمی تامل شود درمی یابیم که اعداد و ارقام اعلام شده است در این معامله تخیلی و غیرمنطقی هست.

مدیر شرکت همکاری نظامی تکنولوژیکی روسیه با اشاره به معامله اخیر تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا، آن را صرفا یک تبلیغ عنوان کرد.

واژه های کلیدی: روسیه | آمریکا | قرارداد | عربستان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz