مسابقه سرعت انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری

مسابقه سرعت: انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری بانک مرکزی ساختمان انتخابات پروانه اقتصاد اقتصادی مرکزی بازار ایران

گت بلاگز اخبار حوادث کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم / عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی

سال 1392 و در رشته حقوق از دانشگاه خبر نور دانش آموخته شدم و مدرک کارشناسی دارم.

کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم / عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی

عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی:کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم

عبارات مهم : صندوق

روزنامه خراسان با قاتل کودک 10ساله مشهدی مصاحبه ای انجام داده است.

کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم / عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی

این گفت وگوی کوتاه را می خوانید:

نامت چیست و چند سال داری؟

سجاد «ر» هستم و خرداد 1370 به دنیا آمدم.

سال 1392 و در رشته حقوق از دانشگاه خبر نور دانش آموخته شدم و مدرک کارشناسی دارم.

تا کلاس چندم درس خوانده ای؟

سال 1392 و در رشته حقوق از دانشگاه خبر نور دانش آموخته شدم و مدرک کارشناسی دارم.

در مشهد زندگی می کنی؟

بله البته قبلا در شاهرود بودیم و در سال 1388 در دانشگاه شاهرود پذیرفته شدم ولی از 6 سال قبل به مشهد آمدیم.

کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم / عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی

فرزند چندم خانواده هستی؟

دو خواهر بزرگ تر از خودم دارم که ازدواج کرده اند و من آخرین فرزند خانواده ام.

سال 1392 و در رشته حقوق از دانشگاه خبر نور دانش آموخته شدم و مدرک کارشناسی دارم.

پدرت چه شغلی دارد؟

بازنشسته است

پراید مال خودت بود؟

کرایه ام را نداد،فحاشی هم کرد،بنابراین او را کشتم / عامل قتل فجیع نوجوان 10ساله مشهدی

نه مال پدرم است ولی آن را در اختیار من گذاشته بود تا با آن کار کنم.

مسافرکشی می کردی؟

بله در شرکت اینترنتی حمل و نقل… کار می کردم چون مسئله مالی داشتم.

چرا آن کودک را کشتی؟

او مسافرم بود ولی کرایه اش را نداد من هم عصبانی شدم و او را به بزرگراه شهرک صنعتی بردم لباس هایش را بیرون آوردم دست و پاهایش را بستم و او را داخل صندوق عقب انداختم.

با چه وسیله ای او را کشتی؟

در یک بزرگراه خاکی او را از صندوق عقب بیرون آوردم و با سنگ و چاقو به قتل رساندم!

در آن لحظه چه احساسی داشتی؟

او التماس می کرد ولی خودش مقصر بود. چون به من فحش داد.

روی داشبورد پراید تصویر مارمولک کشیده ای چرا؟

آن تصویر و حروفی که به لاتین مارمولک نوشته شده است از قبل بود.

حالا چه احساسی داری؟

پشیمانم

وقتی او را کشتی دلت به حالش نسوخت؟

باید کرایه ام را می داد چون آدرس را بلد نبود و من در شهر دور زدم یا پدر و مادرش به او کارت بانکی می دادند که کارت هم نداشت.

چگونه او را سوار کردی؟

من آن طرف خیابان توقف کردم او به سویم آمد و گفت آژانس هستی؟ من هم گفتم بله بیا بالا…

مجردی؟

بله

چرا لباس هایش را بیرون آوردی؟

می خواستم گرو نگه دارم تا پدر و مادرش پول مرا بدهند!

واژه های کلیدی: صندوق | احساسی | دانشگاه | مارمولک | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz