مسابقه سرعت انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری

مسابقه سرعت: انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری بانک مرکزی ساختمان انتخابات پروانه اقتصاد اقتصادی مرکزی بازار ایران

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف مواد قندی افسردگی می‌آورد

فکر کردن به خوردن یک تکه کیک می‌تواند لذتبخش باشد ولی در بلندمدت افرادی که میل به زیاد به خوردن مواد قندی و شیرین دارند زیاد با پرسشها خلقی و افسردگی مواجه می‌ش

مصرف مواد قندی افسردگی می‌آورد

مصرف مواد قندی افسردگی می آورد

عبارات مهم : ارتباط

فکر کردن به خوردن یک تکه کیک می تواند لذتبخش باشد ولی در بلندمدت افرادی که میل به زیاد به خوردن مواد قندی و شیرین دارند زیاد با پرسشها خلقی و افسردگی مواجه می شوند.

به گزارش ایسنا، در یک مطالعه تازه گروهی از متخصصان به بررسی ارتباط بین مصرف مواد قندی و مبتلا شدن به اختلال های روانی مرسوم پرداختند.

مصرف مواد قندی افسردگی می‌آورد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به افراد توصیه می کند که مصرف روزانه مواد قندی افزودنی را به کمتر از ۵ درصد مجموع انرژی دریافتی کم کردن دهند ولی با این حال در انگلیس میزان مواد قندی مصرفی دو برابر رقم توصیه شده است و در آمریکا سه برابر آن است.

سه چهارم این قندی که روزانه وارد بدن می شود مربوط به مصرف خوراکی ها و نوشیدنی های شیرین همچون کیک و نوشابه است و مابقی آن با مصرف دیگر مواد غذایی فرآوری شده است مثل سس کچاپ وارد بدن می شود.

فکر کردن به خوردن یک تکه کیک می‌تواند لذتبخش باشد ولی در بلندمدت افرادی که میل به زیاد به خوردن مواد قندی و شیرین دارند زیاد با پرسشها خلقی و افسردگی مواجه می‌ش

همچنین یک ششم مردمِ دنیا حداقل از یکی از اختلالات روانی مرسوم مانند اختلال خلقی یا اضطرابی زحمت می برند و به همین علت این احتمال مطرح شده است که بین مصرف مواد قندی و مبتلا شدن به این اختلال ها ارتباط وجود دارد.

نتایج مطالعات پیشین نیز که ارتباط بین افسردگی و مصرف مواد قندی را در شش کشور مورد مطالعه قرار داده بود حاکی از آن است که مصرف زیاد مواد قندی فرآوری شده است با زیاد کردن خطر مبتلا شدن به افسردگی مرتبط است.

به گزارش ساینس الرت، همچنین در بررسی های دیگر که در سال های اخیر انجام گرفت مشخص شد بین مصرف خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی مواد قندی با خطر مبتلا شدن به افسردگی ارتباط وجود دارد.

مصرف مواد قندی افسردگی می‌آورد

واژه های کلیدی: ارتباط | روزانه | افسردگی | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz