مسابقه سرعت انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری

مسابقه سرعت: انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری بانک مرکزی ساختمان انتخابات پروانه اقتصاد اقتصادی مرکزی بازار ایران

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه به‌نفع یا ضرر کنکوری‌ها؟ , تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی

موافقان: سرنوشت‌مان نباید در ۴ ساعت رقم بخورد | مخالفان: آزمون‌ها استاندارد نیست!

به‌نفع یا ضرر کنکوری‌ها؟ , تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی

تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی؛ به نفع یا ضرر کنکوری ها؟

عبارات مهم : امتحان

موافقان: آینده مان نباید در ۴ ساعت رقم بخورد | مخالفان: آزمون ها استاندارد نیست!

تاثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور حاشیه های زیادی را ایجاد کرده و صدای بسیاری از دانش آموزان را بلند کرده هست؛ ولی این طرح به نفع یا به ضرر کنکوری هاست؟

تاثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور حاشیه های زیادی را ایجاد کرده و صدای بسیاری از دانش آموزان را بلند کرده هست؛ ولی این طرح به نفع یا به ضرر کنکوری هاست؟ گروهی می گویند این طرح جهت از بین بردن کنکور ایجاد شده است و خوب است و گروهی دیگر می گویند با این روند برگزاری امتحانات نهایی حق کنکوری ها ضایع می شود؛ ولی مسئله مهم تراز کنکور و امتحانات نهایی است.

به‌نفع یا ضرر کنکوری‌ها؟ , تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی

از سال ۸۶ طرحی در مجلس به جریان افتاد که مربوط به از بین بردن کنکور بود؛ طرحی که هدفش را اینطور عنوان می کرد که می خواهد جهت کم کردن استرس و فشار کنکور و اینکه آینده داوطلبان در یک آزمون ۴ ساعته رقم نخورد و در طی چند سال سنجیده شوند، کنکور از بین بردن شود و سوابق تحصیلی ملاک ورود به دانشگاه ها شود؛ ولی بعد از گذشت چند سال از نظر عملیاتی این طرح به مسئله خورد و اجرایی نشد. به همین خاطر سال ۹۲ نمایندگان مجلس طرح دیگری را تصویب کردند به اسم طرح سنجش و پذیرش دانشجو. سرفصل مهم این طرح این بود که به طور مشخص طی ۵ سال، ۸۵ درصد ظرفیت ورود به دانشگاه های کشور بدون کنکور و صرفا با سابقه تحصیلی و نمرات امتحان نهایی سال سوم دبیرستان که به صورت کشوری برگزار می شود، باشد. جهت پیشبرد اجرای این طرح هم قرار شد شورایی تشکیل شود تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو.

تا اینجای کار مشکلی وجود نداشت و هر سال شرکت سنجش تعدادی از دانشگاه ها را بدون کنکور اعلام می کرد و هر سال تعداد آنها زیاد می شد و در نهایت در حال حاضر که در سال ۹۷ هستیم زیاد از ۸۵ درصد رشته ها و دانشگاه ها بدون کنکور هستند. در واقع دانش آموز کافی است مدرک دیپلمش را بردارد، به دانشگاه موردنظر برود و عضویت کند؛ ولی جهت کمتر از ۱۵ درصد رشته های باقیمانده مثل پزشکی، دندان پزشکی یا رشته های تاپ در دانشگاه های معتبر باید در کنکور شرکت و مسابقه کنند. مشکلی که وجود دارد این است که طراحان این طرح، جهت همین ۱۵ درصد رشته پرطرفدار هم می خواهند که کنکور نباشد. این تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور در سال ۹۲ به صورت تاثیر مستقیم ۲۵ درصدی بود. تاثیر مثبت هم به این شکل است که لحاظ کردن سوابق تحصیلی کمک می کرد که رتبه داوطلب بهتر شود.

موافقان: سرنوشت‌مان نباید در ۴ ساعت رقم بخورد | مخالفان: آزمون‌ها استاندارد نیست!

تاثیر قطعی باشد، نه مستقیم!

تا اینجای کار هم همه راضی بودند و هیچ کس اعتراضی نداشت؛ ولی از سال ۹۲ باز هم عده ای از داوطلبان گفتند که موافق این طرح نیستند و می درخواست کردند که تاثیر سوابق تحصیلی نه به صورت مستقیم که به صورت قطعی باشد. یعنی چه به نفع داوطلب و چه به ضرر داوطلب، در نتیجه کنکورش تاثیر بگذارد. این طرح باعث شد که داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و در نهایت دیوان رای داد که مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی باطل شود. مجلس نهم باز هم به این قضیه ورود کرد و قانون را به نحوی اصلاح کردند که بتواند رای دیوان عدالت را دور بزنند؛ ولی باز جهت اینکه جو آرام شود و به علت تعداد زیاد نارضایتی دانش آموزان در کنکورهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تاثیر به شکل تاثیر مثبت بود تا اینکه الان مجددا شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه دادند و تصویب کردند که تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ به شکل تاثیر قطعی بازگردد.

تاثیر قطعی سوابق تحصیلی چه نتایجی در بردارد؟

در کنکور سراسری جهت اینکه رتبه یک داوطلب مشخص شود از سیستمی استفاده می شود به اسم ترازبندی. در امتحانات نهایی هم بازه نمرات حداکثر ۸۰ نمره است که بسیار کم تر از بازه درصدی نمرات کنکور هست. حالا این عنوان چه مشکلی ایجاد می کند؟ اگر داوطلبی درس زیست را ۱۰۰ درصد بزند و تراز اول را کسب کند، اگر نمره امتحان نهایی اش در این درس ۱۹ باشد، ترازی که این نمره امتحان نهایی می دهد، حدود ۸ هزار است.

به‌نفع یا ضرر کنکوری‌ها؟ , تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی

به علت تفاوت سطح و گستردگی داوطلبان و محدودیت بازه نمره ای که وجود دارد و اینکه اساسا امتحان نهایی و فلسفه امتحانات مدرسه ایجاد تفکیک بین داوطلبان نیست، تراز نمره امتحان نهایی حتی اگر داوطلبی ۲۰ بگیرد به مرتب پایین تر از تراز رتبه کنکور هست. حالا اگر سوابق تحصیلی تاثیر ۳۰ درصدی قطعی داشته باشد، چه اتفاقی جهت داوطلب میفتد؟

به عنوان مثال داوطلب زیست را ۱۰۰ درصد زده و تراز ۱۴ هزار گرفته هست، با ۳۰ درصد تاثیر سوابق تحصیلی و ۷۰ درصد کنکور، جمعشان می شود ۱۲ هزار و ۲۰۰. یعنی داوطلب با تراز ۱۴ هزار کنکور به خاطر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی حدودا ۲ هزار رتبه افت می کند. حالا داوطلبی را در نظر بگیریم که سوابق تحصیلی برایش حساب نمی شود؛ به عنوان نمونه داوطلب یا قبل از سال ۸۴ دیپلم گرفته که آن وقت امتحان نهایی نبوده و مشمول بر سوابق تحصیلی نمی شود یا دیپلم غیرمرتبط دارد و حالا می خواهد کنکور تجربی بدهد.

موافقان: سرنوشت‌مان نباید در ۴ ساعت رقم بخورد | مخالفان: آزمون‌ها استاندارد نیست!

این فرد حتی اگر معدلش ده باشد و زیست را ۱۰۰ بزند تراز ۱۴ هزار را می گیرد و از آنجایی که سوابق تحصیلی برایش لحاظ نمی شود، همان تراز ۱۴ هزار به او تعلق می گیرد. بعد با تاثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی اگر فردی دیپلم انسانی داشته باشد و کنکور تجربی بدهد یا قبل از سال ۸۴ دیپلم گرفته باشد، سوابق تحصیلی جهت او لحاظ نمی شود و رتبه بالاتری کسب می کند از داوطلبی که نمره ۱۹ در درس زیست گرفته است.

راه حل از بین بردن کنکور همین است

به‌نفع یا ضرر کنکوری‌ها؟ , تاثیر قطعی ۳۰درصدی سوابق تحصیلی

در همین میان داوود محمدی، نایب مدیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تصویر العمل به اعتراض دانش آموزان به تاثیر قطعی۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفته است: «به آنها قول می دهیم که این مسئله را دنبال می کنیم، همچنین مذاکره می کنیم تا دوباره این مصوبه مورد بازبینی قرار گیرد. با در نظرگرفتن این که قانون از بین بردن تدریجی کنکور در مجلس شواری اسلامی تصویب شده، ما از وزات علوم و وزارت آموزش و پرورش خواسته ایم آن را طبق قانون اجرایی کنند و راه اجرایی آن نیز همین هست. این تصمیم باید گرفته می شد و چاره دیگری نبود.

ما باید سوابق علمی دانش آموزان را جایگزین آزمونی کنیم که حداکثر دو تا سه ساعت وقت می برد و در واقع آن شاخص های مورد نیاز جهت تشخیص توان علمی دانش آموزان را ندارد، این در حالی است که سوابق تحصیلی دانش آموزان که در دوران دبیرستان به دست آورده اند باید با دقت استخراج شود. خانواده ها و دانش آموزان باید با شرایط کنکور کاملا آگاه باشند؛ ضمن اینکه چگونگی برگزاری امتحانات در مدارس باید با دقت کافی باشد و عادلانه در رابطه با توانمندی های یک داوطلب اظهارنظر دقیق صورت بگیرد.»

لزوم نظارت جدی بر امتحات نهایی

با این حال بعضی کنکوری ها این اتفاق را بی عدالتی می دانند و معتقدند که در امتحانات هم تقلب و هم در تصحیح اشتباه صورت می گیرد؛ به همین علت تاثیر مستقیم سوابق عادلانه نیست. در واقع به نظر می رسد اگر این طرح جهت از بین بردن تدریجی کنکور هست، باید نظارت جدی بر امتحان های نهایی انجام شود تا از رفتارها و روش های سلیقه ای جلوگیری شود. در همین میان از یکی از بازدیدکنندگان نوشته است: «یک زمانی فکر می کردم کنکور خیلی نامردیه ولی الان به این نتیجه رسیدم با این وضع نظارت مسئولین غیر از کنکور هر راه دیگری در کشور عزیزمان ایران غلط است.»

کاربر دیگری نوشته است: «من سال ۸۸ دیپلم گرفتم؛ الان یک مدرک دارم که هیچ فایده ای نداره و می خوام دوباره کنکور بدم ولی معدلم خوب نیست. اون وقت که ما امتحان نهایی دادیم اصلا حرف از تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی نبود، من از کجا می دونستم یه روزی معدل سومم تو آینده آم تاثیر داره.» کاربر دیگری هم نوشته است: «همه این طرح ها منجر می شود تا کنکوری ها به کلاس کنکور و مدارس غیرانتفاعی میل پیدا کنند. اینا همه جهت اینه که ملت فرزند هاشون رو بفرستن مدرسه غیر انتفاعی و بعضی ها به نون و نوایی برسن و هم فرزند به آسانی نمره عالی بگیره.»

خبرآنلاین /فاطیما فردوس

واژه های کلیدی: امتحان | داوطلب | دانشگاه | امتحانات | داوطلبان | کنکور سراسری | برگزاری امتحانات | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz